Klejonka fasadowa

Klejonka fasadowa

Drewexim oferuje klejonkę sosnową przeznaczoną do wytwarzania słupków oraz rygli fasad drewnianych lub drewniano-alumniowych a także do budowania ogrodów zimowych. Przekrój elementów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Lamele mogą być łączone na mikrowczepy lub też lite.

Przykładowe wymiary:
 • grubość: 120, 125, 165, 225mm
 • szerokość: 55, 65, 75mm
 • grubość lameli: 21, 24mm
 • długość do 6m
Dostępne gatunki drewna:
 • sosna łączona na miniwczepy (KKKK),
 • sosna z warstwą lub warstwami litymi (DKD, DKK).
Zastosowanie:
 • fasady,
 • ogrody zimowe,
 • inne.
Minimalna ilość zamówieniowa: 5m3
Charakterystyka:
 • ciężar właściwy: 550 kg/m3,
 • lamele o usłojeniu półpromieniowych w warstwach zewnętrznych lub w dowolnym innym układzie ,
 • wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia),
 • łączenie na miniwczepy widoczne na szerokości,
 • możliwe struganie z 2 stron,
 • wilgotność 13 ± 2 % (wg DIN EN 204),
 • dopuszczalna krzywizna 1mm na 1mb,
 • tolerancja wymiarowa 0,1mm,
 • klej klasy D4,
 • możliwe grubości lameli: 21, 24mm.