Certyfikaty

FSC® (Forest Stewardship Council®) - to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi. Posiadanie certyfikatu FSC® jest potwierdzeniem, że drewno używane w produkcji pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Lasy z certyfikatem FSC® zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska i poszanowaniem miejscowej ludności. Od roku 2008 firma Drewexim Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC (numer licencji FSC® C012158).

Więcej informacji na stronie: www.fsc.pl

Pobierz certyfikat FSC


Certyfikat ift Rosenheim - jest to certyfikat wydany przez niemiecki Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim (IFT) dotyczący produkcji klejonych elementow sosnowych, tzw. kantówki okiennej. Wydawany on jest tylko firmom, którym technologia wytwarzania i trwałość wyrobów są zgodne z bardzo restrykcyjnymi założeniami ift Rosenheim. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, w którym to corocznie producent jest kontrolowany.

Więcej informacji na stronie: www.ift-rosenheim.de

Pobierz certyfikat ift Rosenheim


Wynik badania wsp. Uf dla ramy okna pasywnego - jest to wynik badania poświadczający współczynnik przenikania ciepła dla ramy w danym systemie, w tym przypadku Uf= 1,0 W/m2K. Zgodnie z normą EN 10077. Zatem pasywna kantówka firmy Drewexim jest idealnym surowcem do produkcji okien i drzwi pasywnych, gdzie Uw jest mniejsze lub równe 0,8 W/m2K.


Pobierz wynik badania wsp. Uf dla ramy okna pasywnego


Wynik badania wsp. Uf dla ramy okna IV68 z izolacją - jest to wynik badania poświadczający współczynnik przenikania ciepła dla ramy w danym systemie, w tym przypadku Uf= 1,2 W/m2K. Zgodnie z normą EN 10077. Zatem kantówka z izolacją firmy Drewexim jest idealnym surowcem do produkcji energooszczędnych okien i drzwi, gdzie Uw jest mniejsze lub równe 1,0 W/m2K.


Pobierz wynik badania wsp. Uf dla ramy okna pasywnego

Sprawozdanie z badań jakości pelletu - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu przeprowadził szczegółowe badanie i analizę pelletu Drewexim. Na jej podstawie stwierdzono spełnianie wymagań najwyższej klasy jakościowej pelletu jaką jest A1. Najważniejsze parametry:

- zawartość popiołu 0,35%

- wartość opałowa 18,4 MJ/kg tj. 5,1 Kwh/kg

- gęstość nasypowa 698 kg/m3


Pobierz sprawozdanie z badań jakości pelletu