Drewexim uzyskał certyfikat PEFC

Drewexim we współpracy z Rina Poland otrzymał certyfikat PEFC o numerze RINA-PEFC-COC-191. Certyfikat obejmuje zarówno drewno klejone jak i pellet.

PEFC to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa.

Wysokie standardy w ramach PEFC:

✅ Zabezpieczenie obszarów leśnych istotnych ekologicznie
✅ Ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej
✅ Zakaz zmiany lasów w inne formy użytkowania
✅ Zakaz stosowania szkodliwych substancji chemicznych
✅ Zakaz wprowadzania gatunków drzew modyfikowanych genetycznie
✅ Przestrzeganie praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
✅ Wspieranie lokalnego rynku pracy
✅ Zgodność z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
✅ Zapewnienie konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
✅ Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania i lokalnych zwyczajów

Fakty o PEFC:

✅ Ponad 268 mln h lasów jest zarządzanych zgodnie z systemem certyfikacji lasów PEFC. Jest to obszar prawie równy wielkości Kazachstanu
✅ 2/3 wszystkich certyfikowanych lasów na całym świecie posiada PEFC
✅ Obecnie około 16.000 firm i organizacji podlega certyfikacji PEFC
✅ Certyfikat PEFC jest standardowym wyborem dla polityki zamówień publicznych na drewno, np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Japonii.


Pobierz certyfikat