Zrzyny

Zrzyny suche z korą

Są to odcięte suche krawędzie tarcicy sosnowej zawierające korę. Zrzyny suche z korą pakowane są w wiązki po ok. 2,5mp.

Zrzyny mogą być wykorzystywane do produkcji trzonków, kijów lub jako opał.Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.