Wyniki badań jakości pelletu Drewexim

Z wielką radością dzielimy się z Państwem wynikami badań jakości naszego pelletu, które to potwierdziły, że spełnia on wymagania najwyższej klasy pelletu - A1. Badania przeprowadzone były przez Instytut Technologii Drewna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17225-2:2014-07.


Parametry:Wartość dla pelletu DreweximWartość dla klasy A1
średnica6 mm6 +/-1 mm
długość18,7 mm3,15 - 40 mm
wartość opałowa18,44 MJ/kg> 16,5 MJ/kg
wartość opałowa5,12 kWh/kg> 4,6 kWh/kg
zawartość popiołu0,35 %< 0,7 %
gęstość nasypowa698 kg/m3> 600
wilgotność
4,81 %< 10 %

Pobierz sprawozdanie z badań jakości pelletu Drewexim