Zrzyny i trociny

Zrzyny tartaczne

Są to suche sosnowe odpady pomanipulacyjne z wycinarek wad i tarczówek o zrożnicowanej szerokości i długości. Zrzyny tartaczna są certyfikowane FSC. Zrzyny tartaczne sprzedawane są w metrach przestrzennych.

Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.

Zrzyny suche z korą

Są to odcięte suche krawędzie tarcicy sosnowej zawierające korę. Zrzyny suche z korą pakowane są w wiązki po ok. 2,5mp.

Zrzyny mogą być wykorzystywane do produkcji trzonków, kijów lub jako opał.Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.

Zrzyny suche bez kory

Są to odcięte suche środki tarcicy sosnowej niezawierające kory, tzw. kliny. Zrzyny suche bez kory sprzedawane są w metrach przestrzennych.

Trociny i wióry

Są to sosnowe odpady suche powstałe przy struganiu drewna. Trociny i wióry sprzedawane są w metrach przestrzennych.

Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.